Vader Aloisius


Vader Aloisius Meeusen x Adriana Van Dorst 

Mijn vader Alois trouwde op 13 mei 1889 met de 22 jarige Adriana Van Dorst geboren te Essen op 29 september 1866. Zij was de dochter van Antoon Van Dorst en Maria Catharina Van Dorst.

Het gezin vestigde zich in de Hondsbergstraat nr.170. In zijn jeugd had vader de zondagvakschool te Roosendaal gevolgd, waar hij uitkwam met een gouden medaille. Hij was een knap schrijnwerker, die ook plannen van huizen tekende en een lastenkohier kon opstellen; een ongediplomeerde architect om zo te zeggen.

Werkloosheid was toen al een grote kwaal. Als bijverdienste gaf hij zondags private tekenles aan Jef, Jaak, Toon en Rik Wierckx van Kalmt­houtsehoek, aan Frans Hertoghs en anderen. Nonkel Fik, vaders oudste broer (geboren op 25 januari 1862) was metser van beroep, maar na zijn militaire dienst als trompetter bij de bereden artillerie werd hij rangeermeester bij de staatsspoorwegen. Toen hij op 24 oktober 1894 aan pleuris overleed, nam mijn vader zijn zware taak over. Twaalf uur per dag in weer en wind wagons koppelen en ontkoppelen. Oom was 32 toen hij stierf, vader 43. 


Nochtans hadden heel wat mensen vader zulk ongezond werk afgeraden, vooral omdat ze wisten dat hij zo'n bekwaam vakman was. Ook de rijke landbouwer Rik Willemsen uit de Zandstraat raadde hem die post van rangeerder af. Hij beloofde hem een ganse wagen timmerhout te kopen, die hij dan per frank mocht afbetalen. Zo zou hij als kleine aannemer kunnen beginnen. Maar moeder was bang dat hij bij een eventuele mislukking die schuld nooit zou kunnen aflossen. Bij de spoorwegen daarentegen had hij een verzekerd inkomen. Er waren al drie kinderen geboren, ik was de oudste, geboren op 30 januari 1890, August geboren op 11 mei 1891 en Maria geboren op 16 november 1892.