Voorgeschiedenis

Beknopte voorgeschiedenis van het geslacht Meeusen.
De tot hiertoe oudst bekende stamvader van het geslacht Meeusen is Jan MEEUWISSEN - MEEUWENS. Hij was gehuwd met Maria Truyens en woonde op het einde van de 17e eeuw te Overpelt waar ook zijn zoon Jan op 21 augustus 1701 geboren werd. Opzoekingen te Overpelt en omstreken leverden geen verdere gegevens op. Rond die tijd was de naam Meeuwissen of Meeuwens in Overpelt en omstreken fel verspreidt, wat ook het geval was met de naam Truyens..
In familiekundige kringen vermoedt men dat het hier gaat om rondtrekkende kooplieden.

Jan Meeuwens II trok naar Loenhout om daar op 27 oktober 1723 te huwen met Cornelia Kenis, dochter van Jacobus Marcus en van Joanna Melchior Lauryssen. De huwelijksakte luidt als volgt:Het jonge gezin Meeuwens Kenis bleef niet te Loenhout wonen. Zij vestigden zich te Zundert waar op 25 januari 1729 hun enig kind, Joannes III, geboren werd. De doopakte luidt als volgt:
Uit deze doopakte blijkt dat stammoeder Maria Truyens meter was. Wij maken hier ook kennis met een onbekende Arnoldus Meeuwen, die als peter optrad. Wellicht was deze een oom van Jan II, dus een broeder van Jan I, welke toen reeds overleden was.

Het gezin Meeuwen-Kenis verliet Zundert en vestigde zich opnieuw te Loenhout. Hier trad hun zoon Jan III op 21 april 1749 in het huwelijk met Maria Ooms.

Deze Jan Meeuwen was de peter van Guilielmus Kenis, geboren te Loenhout op 7 augustus 1785, de Legendarische figuur in het werk van Dr. K. C. Peeters "Soldaten van Napoleon"
Op 9 januari 1752 werd te Loenhout Cornelius Janszoon Meeuwsen zoon van Jan Meeuwsen en Maria Ooms gedoopt. 

Cornelius huwde op 23 jarige leeftijd op 12 juni 1775 met Adriana Roelen, geboren te Loenhout op 20 januari 1748.
Na 14 jaar huwelijk werd hun zoon Adriaan op nieuwjaarsdag 1789 te Loenhout geboren. 1789, het jaar van de Brabantse en Franse Revolutie. Hij huwde met Petronella Van Broeckhoven, een meisje uit Essen, geboren 3 januari 1795 als dochter van Willem Van Broeckhoven, gebo­ren te Kalmthout en van Geertrui Van Dorst.

Het gezin Meeuwsen-Van Broeckhoven trok naar Essen en vestigde zich in de Grensstraat.

Uit dat huwelijk sproten zeven kinderen, waarvan drie jongens en vier meisjes, een dezer zonen Joannes Baptista, mijn grootvader, werd geboren te Essen op 11 oktober 1827 als tweede zoon in het gezin. Hij huwde met Antonia Jongenelen, geboren op 28 juni 1828 te Rucphen, gehucht Zegge.

Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren. Victor Adriaan geboren 25 januari 1862, mijn vader Aloisius, geboren op 9 juni 1865 en Petrus Josephus geboren op 27 maart 1867.