Jan Meeusen
Het leven van Jan Meeusen was er een van wroeten en werken. Hij is begonnen op de laagste sporten van de sociale hiërarchie.
Hij begon als hulpje bij een oom-aannemer, werd later telegrambesteller bij de spoorwegen en toen hij daar door de oorlog opzij werd geschoven kwam hij als helper op het gemeentehuis terecht. Later werd hij loketbediende bij de dienst bevolking en dienstdoend secretaris. Terug bij de NMBS maakte hij daar al snel carrière. Toen Essen alleen bestuurd werd door landbouwers en middenstanders was  Jan de eerste die  werknemers op een lijst verkozen kreeg. Zo werd hij raadslid, later schepen en dienstdoende burgemeester in de moeilijke voor- en naoorlogse jaren. In 1984 is Jan op 93 jarige leeftijd gestorven.